Настройки для людей с ограниченными возможностями

חלונות נגד שמש

חלונות נגד שמש

חלונות הם מרכיב חשוב בבית והם צריכים להיות דקורטיביים ומתאימים לחלל ולכן צריך לבחור חלונות בהתאם לאופי החדר, למראה שלו ולצרכים. חלונות גם אמורים לחסום מהרוח ולהוות אמצעי שליטה לקור בחדר, אך לא פחות מכך, הם גם פתח כלפי חוץ ממנו נכנסת השמש. כשאין בחלל חלונות נגד השמש, בשעות מסוימות ובהתאם לכיוון אליו פונה החלון […]

שלח הזמנה

השאירו פרטים ומספר הפלאפון, נדאג לחזור אליכם בהקדם